Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Koszty uzyskania przychodów pozwalające obniżyć podatek

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy może wliczyć opłacony podatek VAT w koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą o PIT do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, które są właściwie udokumentowane oraz nie są wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Podatek VAT znajduje się w tym katalogu, co oznacza, że przedsiębiorca nie może zaliczyć go do firmowych kosztów.

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki – według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w niektórych sytuacjach do kosztów uzyskania przychodów zalicza się bowiem podatek VAT naliczony oraz należny.

Podatek VAT naliczony uznaje się za koszt uzyskania przychodu:

  • w całości, gdy dany podatnik jest zwolniony z podatku od towarów i usług bądź nabył towar lub usługę w celu wytworzenia lub odsprzedaży towarów albo świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • częściowo – w takiej wysokości, w której zgodnie z przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, jeżeli naliczony podatek nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Z kolei podatek VAT należny można wliczyć w koszty uzyskania przychodu:

  • w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, kosztem nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów,
  • w sytuacji zużycia lub przekazania przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy,
  • w przypadku towarów przekazanych nieodpłatnie, jeśli wyłącznym warunkiem ich przekazania jest wcześniejsze nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *