Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Koszty utworzenia stanowiska pracy – refundacja

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że wśród szeregu dotacji oferowanych przez powiatowe urzędy pracy odnaleźć można dofinansowania, dotyczące wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.
Aby otrzymać refundację przedsiębiorca musi spełnić następujące wymagania:
– zanim złoży wniosek musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy,
– nie może posiadać zaległości związanych z wypłacaniem wynagrodzenia, regulacji składek ubezpieczeniowych, itd.,
– podczas ostatnich 6 miesięcy nie mógł rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn niedotyczących pracownika,
– w przeciągu ostatnich 2 lat nie mógł popełnić przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Zawierając umowę o refundację stanowiska pracy, pracodawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z utworzeniem miejsca pracy oraz zatrudnienia bezrobotnego na podstawie umowy o pracę na pełnym etacie.
Ponadto przedsiębiorca musi utrzymać stanowisko nie krócej niż przez 24 miesiące.