Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Korzyści z split payment, czyli podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa osobne rachunki bankowe – usługodawcy lub dostawcy.

wartość sprzedaży netto – rachunek bankowy dostawcy
wartość podatku VAT – specjalny rachunek VAT

Split Payment jest dodatkową opcją dla nabywców towarów oraz usług.

W Polsce ten rodzaj płatności zacznie obowiązywać od 2018 roku.

Jakie są korzyści z podzielonej płatności?
– zmniejszenie oszustw podatkowych;
– usprawnia proces zwrotu podatku
– przedsiębiorcy korzystający ze split payment nie podlegają sankcji VAT, nie naliczane są im odsetki za zwłokę, nie odpowiadają solidarnie w kwestii podatkowej z dostawcą towarów.

 

Kto może zatrudnić młodocianego pracownika?