Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kontrole podatkowe & postępowania

Kontrola podatkowa polega na analizie dokumentacji firmy przez organy skarbowe, mające na celu wykrycie niezadeklarowanych dochodów, bądź kosztów bezprawnie odliczonych od przychodu w przypadku podmiotów gospodarczych, wobec których istnieje podejrzenie uchylania się od zobowiązań podatkowych.

Kontrole mają na celu sprawdzenie czy rozliczenia podatkowe w danym przedsiębiorstwie są prowadzone zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Moje usługi:

– reprezentacja podczas kontroli, kontakt z organem kontrolującym,
– zapewnienie przeprowadzenia kontroli zgodnie z przepisami i obowiązującą procedurą,
– przygotowanie firmy do potencjalnej kontroli poprzez opracowanie “polityki podatkowej”,
– wykorzystanie wszystkich dostępnych metod mających zapewnić pozytywny wynik kontroli.

Protokół z przeprowadzonej kontroli może stanowić dowód w trakcie postępowania podatkowego lub karnoskarbowego, w czasie którego zapewniam:

– reprezentację podczas postępowania,
– analizę otrzymanych pism i orzecznictwa sądów administracyjnych
– sporządzanie i składanie odwoływań, zażaleń oraz innych niezbędnych pism,
– pomyślne i szybkie zakończenie postępowania,
– ograniczenie konieczności poniesienia dodatkowych obciążeń finansowych.