Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kontrola krzyżowa w firmie

Przedsiębiorcy muszą stosować się do obowiązujących przepisów, aby bezpiecznie funkcjonować na rynku. Rozwój działalności możliwy jest tylko wtedy, gdy właściciele firm podejmują rozsądne decyzje. Przedsiębiorcy muszą być przygotowani na kontrole, które przeprowadzane są przez właściwe organy w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości – najczęściej na tle podatkowym. Kontrola najczęściej przeprowadzana jest przez Urząd Skarbowy. Skutkiem kontroli są nieprawidłowości wynikające z dokumentacji kontrolowanego podatnika. Po przeprowadzonej kontroli musi zostać sporządzony protokół.

Nieprawidłowości, które mogą zostać wykryte:
– fikcyjne dowody zakupu towarów lub usług,
– nieujawnione transakcje firmowe,
– stosowanie nieprawidłowych stawek VAT.

Kontrola krzyżowa może mieć miejsce wyłącznie w czasie kontroli lub postępowania podatkowego. Nie jest dozwolona w czasie czynności sprawdzających.

Jak przebiega kontrola krzyżowa?
Jak się okazuje, skontrolowany przedsiębiorca otrzyma wezwanie, w którym zawarte zostaną informacje odnośnie tego, jakie firmowe dokumenty mają zostać udostępnione, jak również to, w jaki sposób należy je przedstawić. Każdorazowo kontrola kończy się sporządzeniem protokoły przez organ sprawdzający.

Warto mieć na uwadze fakt, iż urzędnicy mogą żądać wglądu do wszystkich dokumentów, które wiążą się z zakresem prowadzenia firmy. Urzędnicy wskazują jakie dokumenty będą niezbędne do przeprowadzenia kontroli, gdyż jest to kwestia indywidualna przedsiębiorstw.