Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kilka słów o prawie cywilnym

Prawo cywilne obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego. Normy prawa cywilnego regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami, czyli kształtującymi samodzielnie relacje między sobą. Najważniejszym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Jego art. 1 stanowi, że Kodeks Cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Prawo cywilne reguluje stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną, a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Działy prawa cywilnego:
– część ogólna;
– prawo rzeczowe;
– prawo zobowiązań;
– prawo spadkowe;
– prawo rodzinne.