Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kilka słów o PŁATNIKU.

Kilka słów o PŁATNIKU
Pojęciem płatnika określamy podiom zobowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym terminie należnego podatku na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.
Biorąc pod uwagę podatek dochodowy od osób fizycznych płatnikiem podatku jest zakład pracy podatnika, bądź ZUS. Płatnik podatku pobiera należną zaliczkę na podatek dochodowy z dochodu podatnika i odprowadza ją na konto Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika lub jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną do urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. We właściwym terminie zostaje przesłana deklaracja PIT-11 do odpowiedniego urzędu skarbowego.
Warto wspomnieć, że notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

doradca_podatkowy