Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kiedy wydatek staje się kosztem?

Wydatek, a koszt to dwa różne pojęcia. Wydatek jest każdym wypływem gotówki z przedsiębiorstwa, natomiast koszt – zużyciem materiałów, usług, środków trwałych, pracy itp. w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Aby dany wydatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi być przeznaczony na działalność jednostki, czyli być celowy i uzasadniony. W niektórych przypadkach, aby wydatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi dokonać się zapłata. Dotyczy to: wynagrodzeń, składek ZUS, odsetek wchodzących do KUP oraz odpisów na ZFŚS.

Tylko wypłacone pracownikom wynagrodzenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP). Jeżeli nie zostały wypłacone w terminie, kosztami stają się dopiero wtedy, gdy zostaną wypłacone, na przykład w następnym miesiącu. Podobnie jest z składkami ZUS finansowanymi przez przedsiębiorców. Trochę inaczej jest w przypadku odsetek, które w większości nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W ich przypadku termin zapłaty uprawnia do wliczenia ich w koszty działalności. Jedyne o czym trzeba pamiętać to, by były one zaliczane do KUP. W przypadku odpisów na ZFŚS, są one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów , jeżeli zostały przelane na rachunek Funduszu, a nie naliczone.