Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kiedy można stosować kartę podatkową?

Więcej informacji na naszej stronie!

Karta podatkowa stanowi najłatwiejszą metodę prowadzenia księgowości. Jednak tylko nieliczni przedsiębiorcy mogą z niej korzystać w celu ustalania swojego zobowiązania podatkowego. Muszą oni nie tylko być uprawnieni do korzystania z metod księgowości uproszczonej, ale również spełnić następujące wymagania:
– złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie karty podatkowej (druk PIT-16),
– zgłoszenie we wniosku rejestracyjnym działalności wymienionej metody księgowości,
– nie korzystanie z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (wyjątek usługi specjalistyczne),
– nie prowadzenie (poza jednym z rodzajów działalności) innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
– małżonek podatnika nie powinien prowadzić działalności w tym samym zakresie,
– nie wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
– działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku rejestracyjnym nie powinna być prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Call Now