Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kara porządkowa nałożona przez organ podatkowy

Wszyscy przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które pomimo odpowiedniego wezwania organu podatkowego, bez podania przyczyny, odmówiły złożenia wyjaśnień, zeznań, opinii, okazania podmiotu, bądź udziału w określonej czynności, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności poprzez ukaranie karą porządkową w wysokości 2900 zł.

Głównym celem tytułowej kary porządkowej jest dyscyplinowanie podatników w zakresie sprawnego oraz rzetelnego uczestniczenia w czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, jak również w postępowaniu podatkowym.

W ustawie określony został krąg podmiotów, które mogą zostać obciążone karą porządkową. Spośród nich możemy wymienić:
– strony postępowań, kontroli itp.
– pełnomocnicy strony,
– świadkowie w sprawie,
– biegli,
– osoby, które zgodziły się na powołanie ich na biegłego,
– osoby trzecie, które bez konkretnej przyczyny odmówiły okazania przedmiotu oględzin,
– uczestnicy rozprawy, którzy utrudniali jej prowadzenie swoim nieodpowiednim zachowaniem,
– osoby, którym zlecone zostało prowadzenie, bądź przechowywanie ksiąg podatkowych, a które odmówiły okazania, bądź nie przedstawiły ich w wyznaczonym terminie.

W sytuacji, kiedy podmiotem, który podlega pod nałożenie kary porządkowej jest osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas karę nakłada się na ustawowego reprezentanta, bądź osobę upoważnioną do prowadzenia jego spraw.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *