Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

JPK – wszystko to, co z nim związane

Bez wątpienia jedną z większych nowości w polskim prawie podatkowym jest obowiązek dostarczania JPK, a więc Jednolitego Pliku Kontrolnego do właściwego Urzędu Skarbowego. Rozwiązanie to ma liczne grona zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

Regulacje te okazują się wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla dostawców programów księgowych, którzy mają coraz więcej obaw dotyczących tego, czy będą w stanie na czas dostarczyć owe rozwiązania dla swoich Klientów.

Informacje zawarte w JPK muszą być przekazane na żądanie organu podatkowego w formie elektronicznej. Niestety przewiduje się kolejną nowelizacje Ordynacji Podatkowej, która wnosić będzie obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji również bez dodatkowego wezwania.

Założeniem, dla którego opracowany został Jednolity Plik Kontrolny jest m.in. usprawnienie przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw, zmniejszenie kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz kosztów działania administracji podatkowej, poprawienie wyników prowadzonych kontroli, dokonywanie wstępnej weryfikacji dowodów księgowych z zapisami podatkowymi, a także ograniczenie wydruków w wersji papierowej.

Z całą pewnością przekazywanie danych w formie JPK znajdzie zastosowanie m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych, jak również w przeprowadzaniu czynności sprawdzających.

Do struktur raportowych w ramach przekazywania JPK zaliczamy:
– księgi rachunkowe,
– wyciągi bankowe,
– faktury VAT,
– ewidencje zakupu,
– ewidencje sprzedaży VAT.