Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Jednoosobowa spółka z o.o. – czy to możliwe?

Jednoosobowe spółki z o.o. są najczęściej zakładane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub jako spółki celowe do realizacji konkretnej inwestycji. Podstawową zaletą spółki z o.o. jest ochrona majątku własnego. Odpowiedzialność finansowa ogranicza się w spółce do kapitału zakładowego. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ma rozgraniczenia pomiędzy majątkiem własnym, a firmowym.

Kłopoty finansowe przedsiębiorstwa mogą skutkować utratą prywatnego majątku. Prowadzenie działalności w formie spółki pozwala także na zoptymalizowanie kosztów. 

Utworzenie spółki odbywa się nie w formie umowy. Założyciel jednoosobowej spółki ma pełne uprawnienia zgromadzenia wspólników. Wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba, co skutkuje kilkoma uproszczeniami:

  • nie ma konieczności zwoływania zgromadzeń, 
  • podejmowanie uchwał nie wymaga liczenia głosów,
  • nie przeprowadza się tajnych głosowań. 

Jednakże prowadzenie jednoosobowej spółki wiąże się także z dodatkowymi formalnościami, które nie dotyczą działalności gospodarczej. O czym należy pamiętać, decydując się na założenie spółki z o.o.:

  • podejmowanie uchwał wymaga sporządzenia protokołów, które są podpisywane przez jednego wspólnika,
  • czynności prawne pomiędzy spółką a jej jedynym wspólnikiem wymagają formy aktu notarialnego,
  • działalność w formie spółki z o.o. wymaga pełnej księgowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *