Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Jaką wybrać formę opodatkowania?

formy-opodatkowania

Zamierzasz założyć działalność gospodarczą i stajesz przed wyborem jaką formę opodatkowania wybrać? Forma opodatkowania nie zależy jedynie od Twojego wyboru lecz również od wielu innych czynników.

W Polsce dostępne są poniższe formy opodatkowania:
opodatkowanie na zasadach ogólnych czyli według skali podatkowej – 17% i 32%,
podatek liniowy – 19%,
ryczałt ewidencjonowany,
karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych obowiązuje, gdy podatnik nie złoży oświadczenia odnośnie wyboru formy opodatkowania. Forma ta pozwala na płacenie podatku w wysokości 17% po obniżeniu jej o kwotę wolna od podatku, która wynosi 556,02 zł oraz 32% od nadwyżki powyżej 85 528 zł podstawy opodatkowania. Podatek liniowy jest opłacalny dla przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody roczne. Ryczałt ewidencjonowany w przypadku tej formy ogromną rolę odgrywa przychód, od którego odprowadzany jest podatek. Wybierając kartę podatkową przedsiębiorca odprowadza zawszę określoną kwotę podatku niezależnie od przychodów i kosztów. natomiast podatek tonażowy dostępny jest jedynie dla wąskiego grona przedsiębiorców – armatorów.

Wybrani przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg podatkowych, które pozwalają na opłacanie preferencyjnych stawek podatku, oczywiście po spełnieniu odpowiednich warunków. Do obowiązujących aktualnie ulg podatkowych zaliczyć można:

– ulgę na start
– ulgę Innovation Box
– niższą stawkę podatku dla małych podatników CIT
– ulgę na złe długi VAT