Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Inwentaryzacja – spis z natury

Spis z natury jako jedna z form inwentaryzacji przewidziana w polskim prawie, jest dokumentem dającym możliwość oceny rzeczywistego stanu ilościowego oraz wartościowego składników majątku firmy. Jego opracowanie ma miejsce z końcem każdego roku w przedsiębiorstwach, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów. Stanowi on ostatni punkt w KPiR w każdym roku podatkowym. Obowiązkowy jest również w przypadku firm rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Spis z natury polega na sprawdzeniu czy rzeczywisty stan majątkowy firmy pokrywa się z jej stanem ewidencyjnym. Na liście oprócz towarów handlowych powinny znaleźć się również półwyroby niezbędne w produkcji, podstawowe oraz pomocnicze materiały, produkcje w toku, a także odpady i ewentualne braki.

Nim w danej firmie rozpocznie się przeprowadzenie inwentaryzacji, należy dokładnie określić jej czas, zakres, a także powołać komisję odpowiedzialną za dokonanie spisu. Ważne jest, aby członkowie komisji nie znali stanu ewidencji księgowej, aby nie sugerować się tą wiedzą przy ustalaniu ilości rzeczywistej.

Arkusz, na którym sporządza się spis z natury nie jest tabelą skomplikowaną, ale należy wypełniać go w sposób trwały (nie ołówkiem) i czytelny. Arkusz ten można zarówno pobrać z Internetu, jak i sporządzić go samodzielnie.

Elementami, które obowiązkowo muszą znaleźć się w spisie z natury, są:
– nazwa danego składniku majątku,
– jednostka miary,
– ilość ustalona w czasie spisu,
– cenę w złotych i groszach,
– wartość danego składnika majątku,
– łączną ilość towaru w czasie spisu z natury.

Ważne jest, aby na końcu ująć zapis „Spis zakończono na pozycji numer…”, jak również podać imiona i nazwiska osób, które przeprowadzały dany spis z natury. Następnie zgodność obliczeń ze stanem faktycznym jest potwierdzana podpisem właściciela danej firmy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *