Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Indywidualne numery rachunków na składki ZUS już od stycznia

W maju sejm przyjął projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które skutkują szerokimi zmianami w zakresie odprowadzania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarcza.

Od stycznia każdy przedsiębiorca zyska możliwość odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy za pomocą jednego przelewu na indywidualny rachunek.

Indywidualne numery będą przydzielane już niebawem i każdy właściciel firmy może spodziewać się listu z informacją o przydzielonym numerze. Listy będą wysyłane od 1 października na adres siedziby lub adres do korespondencji podany przez płatnika składek.

Rozwiązanie to będzie stanowiło sposób na zminimalizowanie zakresu czynności jakie przedsiębiorca musi dopełnić w związku z obowiązkiem odprowadzania składek. Część właścicieli firm obawia się jednak nadchodzących zmian ponieważ wymagają one uregulowanie wszystkich zaległości przed końcem roku. Ponadto ograniczą one możliwość odprowadzania składek na ZUS bez regulowania zaległości ponieważ każda wpłata wpływająca na konto płatnika, będzie w pierwszej kolejności przeznaczana na spłatę jego zaległości.