Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Funkcje rachunkowości zarządczej

doradca_podatkowyW poprzednim artykule przeczytać można było wstęp do pojęcia rachunkowości zarządczej. Tym razem zajmę się opisaniem jej głównych funkcji. Zapraszam do lektury!

Jak już wiesz, głównym celem rachunkowości zarządczej jest systematyczne i konsekwentne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji, które są niezbędne do łatwiejszego podejmowania optymalnych decyzji związanych z działaniem jednostki w danych warunkach. Ten rodzaj rachunkowości posiada 4 główne funkcje, o których powinieneś wiedzieć:

Funkcja planistyczna rachunkowości zarządczej polega na dostarczeniu firmie informacji, które przyczynią się do sprawnego i słusznego podejmowania decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem.

Funkcja kontrolna powstała po co, by wskazać jednostce różnice pomiędzy wielkościami planowanymi a tymi osiągniętymi w rzeczywistości.

Rachunkowość zarządcza wskazuje zadania i kompetencje decyzyjne kierowników i współpracowników. Zadanie to wpisuje się w kolejną funkcję – funkcję organizacyjną.

Ostatnią z czterech jest funkcja komunikacyjna. Rachunkowość zarządcza zajmuje się zapewnieniem wygodnego i niezawodnego systemu komunikacji oraz przepływu informacji. Mogą to być np. sprawozdania, instrukcję czy raporty.