Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

FGŚPZastanawiałeś się kiedyś, co byłoby w przypadku, gdyby Twój pracodawca zbankrutował? Czy ucierpiał byś w tej sytuacji i nie dostał należnego wynagrodzenia? Właśnie po to istnieje FGŚP.

FGŚP to Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Został on utworzony w 1994 roku i jest państwowym funduszem celowym. Ma on na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia spowodowaną niewypłacalnością pracodawcy.

Skąd biorą się fundusze dla działalności FGŚP?

Źródło mają w składkach płaconych przez pracodawców, windykacji oraz innych dochodów. Pobór składek realizowany jest natomiast przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Środki z FGŚP przeznaczane są m.in. na:

  • – roszczenia obejmujące:
  • – wynagrodzenia za pracę;
  • – wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę;
  • – wynagrodzenia za okres urlopu;
  • – odprawę pieniężną należną wskutek rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika;
  • – ekwiwalent pieniężny za urlop należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy itp.