Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Faktura VAT

Faktura VAT to dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Może być wystawiony w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jest sporządzana w dwóch egzemplarzach, w czasie nie przekraczającym określonego terminu – zazwyczaj jest to piętnasty dzień miesiąca po miesiącu, w którym doszło do transakcji.

Faktura zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji: jej przedmiot, cenę, stawkę podatku itp. Dokument ten powinien także dokładnie określać strony transakcji – imiona, nazwiska, adresy i numery NIP kupującego oraz sprzedającego. Przepisy nie wymagają umieszczania na fakturach podpisów stron transakcji (jest to konieczne tylko w przypadku faktur VAT RR).

Na fakturze należy umieścić szczegółową datę jej wystawienia. Konieczne jest również określenie daty dostawy towarów lub wykonania usług, jeśli różni się ona od daty wystawienia dokumentu.

Przepisy określają, w jaki sposób należy przechowywać faktury – podatnik jest zobowiązany do ich zachowania aż do momentu przedawnienia obowiązku podatkowego. Ważne jest też, aby faktury były przechowywane z uwzględnieniem okresów czasowych, które im odpowiadają – umożliwia to ich łatwe odszukanie w razie potrzeby.