Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Faktura przed sprzedażą – moment ujęcia kosztu

Zgodnie z przepisami, faktura dokumentująca firmowe zakupy może zostać wystawiona nawet do 30 dni przed dostawą towarów, bądź wykonaniem usługi. Przedsiębiorca otrzymujący taką fakturę powinien pamiętać o poprawnej dacie ujęcia kosztu w KPiR.

Faktura przed sprzedażą, a koszt

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to właśnie data wystawiania faktury determinuje moment ujęcia kosztu. Przedsiębiorca, który otrzyma fakturę jeszcze przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi, powinien zaksięgować koszt w KPiR w dacie wystawienia dokumentu.

Na przełomie roku może okazać się , że przedsiębiorca stosujący memoriałową metodę rozliczenia kosztów będzie zobowiązany do zaksięgowania wydatku z inną datą, niż wystawiona faktura. Można tak zrobić, gdy:

  • przy kosztach bezpośrednich – uzyskany na ich podstawie przychód powstał w kolejnym roku podatkowym,
  • przy kosztach pośrednich – gdy dotyczą kolejnego roku podatkowego.

Nabycie środka trwałego może wiązać się z fakturą, która zostanie wystawiona przed fizycznym dostarczeniem nowego nabytku do firmy. Jednak w tym przypadku data wystawienia faktury nie jest istotna, ponieważ tutaj liczy się moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania, z którym związany jest moment wprowadzenia do ewidencji.