Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Elektroniczne akta osobowe

Akta osobowe prowadzone w formie elektronicznej to już niemal rzeczywistość. Pracę nad ich wprowadzeniem opracowywane są w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją. Prawdopodobnie w życie wejdą już na początku 2019 roku.

Co jeszcze zmieni ustawa?
Przede wszystkim skróci się okres archiwizacji danych, który aktualnie trwa aż 50 lat. Tak długi okres archiwizacji narzuca na przedsiębiorcę szereg obowiązków, jednak w żadnym stopniu nie zapewnia przedsiębiorcy wglądu do swoich akt. Firmy przez tak długi czas ulegają dynamicznym zmianom, przekształcają się i zamykają. Z tego względu bardzo trudno o utrzymanie akt osobowych w porządku. Nadchodzące zmiany skracają czas gromadzenia danych osobowych pracowników do 10 lat. Większość tych danych będzie pochodziła z raportów imiennych RCA, które przedsiębiorca będzie comiesięcznie przekazywał do ZUS. Zmiany zatem nie tylko ułatwią pracę przedsiębiorcom, ale także zabezpieczą interesy pracowników.

Aktualnie pracodawca także może prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej, jednakże nieodzownym obok tego obowiązkiem jest prowadzenie ich w tradycyjnej, papierowej formie. Wprowadzona ustawa zniesie obowiązek prowadzenia firmowej akt osobowych w wersji papierowej.