Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Dowody księgowe

Podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów mogą być wyłącznie dowody księgowe. Nie wszyscy przedsiębiorcy jednak do końca zdają sobie sprawę z tego co zalicza się do danych dokumentów.  Jest to precyzyjnie określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na jego podstawie możemy określić, że dowody księgowe to:
-faktury VAT, faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury – metoda kasowa,
-dokumenty celne,
-rachunki,
-faktury korygujące i noty korygujące,
-dzienne zestawienia dowodów,
-noty księgowe,
-dowody przesunięć,
-dowody opłat pocztowych i bankowych,
-pozostałe dowody opłat,
-dowody wewnętrzne,
-paragony i dowody kasowe,
-opisy i specyfikacje otrzymanych towarów.

Dowody księgowe należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dodatkowo podatnicy muszą numerować dowody księgowe zgodnie z pozycją, którą mają w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.