Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Doradca podatkowy – uzyskanie tytułu

Tytuł doradcy podatkowego to bardzo prestiżowe wyróżnienie, które przyznawane jest wąskiej grupie zainteresowanych. Jest to tytuł, który uprawnia do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego, a jego uzyskanie wymaga dopełnienia wielu formalności, opanowania szerokiego zakresu materiału i zdania egzaminów.

Aby uzyskać wpis na listę doradców należy:
– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
– korzystać z pełnych praw publicznych,
– posiadać wyższe wykształcenie,
– odbyć 6 miesięczną praktykę,
– zdać egzamin,
– złożyć wniosek o wpis.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się ze 100 pytań oraz zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia do organu podatkowego czy sądu w imieniu klienta. Zostaje ona zaliczona jeśli kandydat udzieli 80% poprawnych odpowiedzi oraz uzyska 10 punktów z rozwiązania zadania.
Część ustna z kolei składa się z 10 pytań i wymaga udzielania 70% poprawnych odpowiedzi.

Zakres wiedzy, jaką powinien posiadać doradca podatkowy obejmuje między innymi:
– analizę podatkową,
– podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego,
– materialne prawo podatkowe
– postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi- wspólnotowe, krajowe i międzynarodowe prawo celne,
– prawo karne skarbowe,
– rachunkowość,
– ewidencję podatkową
– zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.

Posiadanie tytułu stanowi potwierdzenie rzetelności oraz szerokiej wiedzy z zakresu podatków.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *