Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Doradca podatkowy a księgowy

doradca_podatkowy


Oba zawody – doradcy podatkowego i księgowego – są zawodami zaufania publicznego. Zaufanie jakim obdarzają przedsiębiorcy doradców podatkowych lub księgowych, pozwala im prawidłowo wykonywać powierzone zadania. Każda z profesji uzyskuje dostęp do danych finansowych oraz najważniejszych transakcji.
 
 
Niektóre z uprawnień doradców i księgowych pokrywają się, inne bardzo się różnią.  
 
Doradca podatkowy i księgowy mogą w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów: 
 
– prowadzić księgi podatkowe oraz inne ewidencji do celów podatkowych, wraz z udzielaniem pomocy w tym zakresie, 
– sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe oraz pomagać w tym obszarze. 
 
Doradca podatkowy dysponuje większymi uprawnieniami niż księgowy i do jego obowiązków może należeć także: 
 
– udzielanie porad, opinii i wyjaśnień związanych z obowiązkami podatkowymi, 
– prowadzenie postępowań przed organami skarbowymi, 
– sporządzać skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentować przed tymi organami, 
– sporządzać skargi kasacyjne i reprezentować przed NSA.