Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Dokumenty księgowe firmy

Dla przypomnienia: REFUNDACJA KOSZTÓW UTWORZENIA STANOWISK PRACY!

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą często zdają sobie sprawę z tego, że podstawowym fundamentem, który znacząco wpływa na prawidłowy rozwój firmy, jest odpowiednio prowadzony dział księgowości. Otóż wszystkie wykonane operacje gospodarcze muszą być potwierdzone dokumentalnie. Z kolei dokumentacja, która podlega księgowaniu, nosi nazwę dowodów księgowych.

Dokumentacja księgowa dzieli się na:
– dokumenty własne, które wystawiane są przez daną jednostkę, w której są one ewidencjonowane bez względu na ich przeznaczenie,
– dokumenty obce, które sporządzane są przez osoby zewnętrzne, a następnie dostarczane jednostce, w której będą podmiotem ewidencji.

Prócz powyższego, dokumenty księgowe klasyfikujemy również na:
– dokumenty zbiorcze, których zakres jest obszerny oraz dotyczy dowodów źródłowych np. raport kasowy, polecenie księgowania,
– dokumenty korygujące, których celem jest skorygowanie błędnych zapisów księgowych np. noty księgowe, faktury korygujące VAT.

Które dokumenty obowiązkowo należy przechowywać?
– księgi podatkowe,
– rejestry sprzedaży oraz zakupu,
– sprawozdania finansowe,
– ewidencje księgowe,
– dokumenty inwentaryzacyjne,
– dowody księgowe,
– dowody transakcyjne,
– korekty dowodów księgowych,
– duplikaty dokumentów.

Dokumentacja księgowa obowiązkowo powinna być porządkowana w sposób chronologiczny, co umożliwi szybki i sprawny dostęp do poszczególnych dokumentów w razie potrzeby. Dokumentacja księgowa pod żadnym pozorem nie może być wyrzucona, gdyż na wypadek kontroli skarbowej, to ona stanowi podstawowe źródło informacji.