Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Dla kogo spółka partnerska?

Spółkę partnerską prowadzić mogą osoby wykonujące tak zwany wolny zawód. Do tej kategorii zaliczyć można między innymi:
– lekarzy,
– adwokatów,
– pielęgniarki,
– notariuszy,
– radców prawnych,
– architektów,
– aptekarzy,
– tłumaczy przysięgłych.

By założyć taką spółkę, należy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Musi ona uwzględniać:
– przedmiot działalności spółki,
– siedzibę spółki,
– imiona i nazwiska wspólników,
– zawód wykonywany przez wspólników,
– wysokość wniesionego wkładu.

W jakiej formie prowadzić księgowość? Są dwie możliwości:
– księga przychodów i rozchodów,
– księgi handlowe.