Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czysta, doskonała konkurencja

konkurencja doskonałaW ostatnim wpisie skupiliśmy się na oligopolu – jednym z rynkowych struktur. Tym razem poznaj czystą (doskonałą) konkurencję! Czym się ona charakteryzuje?

Czysta konkurencja to model rynku, na którym występuje wielu niezależnych producentów, którzy nie mają żadnego wpływu na cenę. Cena powstaje pod wpływem całkowitych wielkości popytu i podaży.

Produkty są identyczne i przedsiębiorcy nie mają żadnego problemu z wyjściem lub wejściem na taki rynek.

Konkurencja doskonała nie występuje w rzeczywistym życiu, lecz niektóre rynki są bardzo do niej zbliżone. Konkurencja taką budują ekonomiści w celach analitycznych. Jako przykłady, wymienić można rynek złota czy ziemniaków.