Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czynności sprawdzające

W toku czynności sprawdzających obowiązuje ordynacja podatkowa określająca prawa i obowiązki podatnika oraz organu podatkowego.

W sytuacji, w której organ podatkowy stwierdzi, że w złożonej deklaracji są błędy, może to rozwiązać w dwojaki sposób:

  1. Organ podatkowy dokonuje korekty deklaracji poprzez naniesienie stosownych poprawek – może on tego dokonać jeśli zmiana kwoty rozliczenia nie przekracza 5000 zł. Skorzystanie z tego prawa przez wymieniony organ zobowiązuje go do przesłania korekty deklaracji, wraz z informacją jakie zmiany dokonano, podatnikowi.
    Otrzymując korektę, w ciągu 14 dni, można się z nią zgodzić lub wnieść sprzeciw, który ją anuluje.
  2. Organ podatkowy zwraca się do podatnika o dokonanie korekty, jeśli wartość zmiany kwoty rozliczenia w deklaracji przekracza 5000 zł. Ponadto należy wtedy złożyć wyjaśnienia, które wskażą przyczyny, z powodu których informacje podane w deklaracji są niezgodne.

Podatnik, który nie złożył w ustawowym terminie deklaracji, może zostać wezwany do wyjaśnień oraz złożenia deklaracji, które w procesie czynności sprawdzających nie wyklucza nałożenia na podatnika mandatu.

Czynności sprawdzające mogą być też przeprowadzone, w przypadku jeśli podatnik w deklaracji wskazał zwrot podatku – organ przeprowadza je w celu sprawdzenia zasadności zwrotu. W tej sytuacji organ ma możliwość przedłużenia terminu zwrotu podatku w formie postanowienia. Na wydane przez organ postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w ciągu 7 dni od jego otrzymania.