Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czynności opodatkowane VAT

Większość z czynności, które prowadzone są w stosunkach gospodarczych opodatkowanych jest podatek od wartości dodanej (VAT). Cechą podstawową tego podatku jest nałożenie ostatecznego podatku na nabywcę towarów i usług oraz pominiecie go u podmiotów, które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej – dostawców towarów i usługodawców. Wkalkulowanie podatku w cenę nabywanych produktów to sposób na to, by podatek wystąpił jedynie u końcowego nabywcy. Nie każda czynność prowadzona na rynku jest opodatkowana VAT-em, dlatego nie od każdej wystąpi obciążenie ostatecznego nabywcy.

Czynności podlegające opodatkowaniu to:
– dostawa towarów – odpłatna lub zrównana z odpłatną,
– świadczenie usług – odpłatne lub zrównane z odpłatnym,
– wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
– wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów,
– import,
– eksport.

Czynności, które nie podlegają pod VAT to:
– zbycie (odpłatne i w ramach aportu, wkładu do innego podmiotu) przedsiębiorstwa lub jego części zorganizowanej,
– czynność, która nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Niektóre z czynności podlegających VAT są zwolnione z opodatkowania. Czynności nie podlegające VAT należy odróżnić od czynności zwolnionych z tego podatku. Przez zwolnienie rozumiana jest sytuacja, w której od czynności z reguły opodatkowanej, nie ma obowiązku opodatkowania. Czynności zwolnione są równoważne zastosowaniu stawki 0 % VAT.

Zwolnienie nie daje podatnikowi prawa odliczaniu podatku, przeciwnie do stawki 0 %, dzięki której podatnikowi przysługuje takie prawo.