Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czym są środki trwałe?

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji jest ważne ze względu na możliwość zaliczenia wydatków związanych z ich zakupem do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli dokonać amortyzacji tych środków, czyli rozłożyć w czasie koszty związane z ich wprowadzeniem do majątku firmy. Aby było to możliwe, konieczne jest, by środki trwałe spełniały określone kryteria. Muszą stanowić własność lub współwłasność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a przewidywany okres ich użytkowania musi być dłuższy niż rok. 

Ponadto, wprowadzone do ewidencji środki trwałe muszą być kompletne i zdatne do użytku w momencie nabycia, a także muszą być wykorzystywane na potrzeby działalności. Definicja środków trwałych w tym rozumieniu obejmuje budowle, budynki oraz lokale, które stanowią odrębną własność. Poza tym zaliczamy do nich maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty. Co ważne, odpisów amortyzacyjnych można dokonywać dla środków, których wartość przekracza 10 000 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *