Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czym jest zarządzanie?

doradca_podatkowy

Zarządzanie jest pojęciem bardzo różnie interpretowanym. Może być to sztuka osiągania zamierzonych rezultatów poprzez innych ludzi. Zarządzanie definiuje się również jako działalność kierowniczą polegającą na ustalaniu celów i dążeniu do ich realizacji. Pod pojęciem zarządzania kryje się także zestaw działań – planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola – skierowane na zasoby organizacji.

Planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrola to klasyczne funkcje zarządzania. Planowanie polega na ustaleniu celów i odpowiednich działań, potrzebnych do ich osiągnięcia. Organizowanie to proces będący następującymi po sobie etapami, natomiast motywowanie stanowi wykorzystywanie mechanizmów motywacji, do zapewnienia zaangażowania na rzecz sukcesu organizacji. Kontrola jest procesem polegającym na sprawdzeniu wyników działań i wyciągnięciu wniosków z podjętych decyzji na podstawie otrzymanego rezultatu.

Zarządzanie stosuje się w bardzo wielu dziedzinach. Są to przykładowo: zasoby ludzkie, finanse, czas, aktywa, środowisko, wiedza, kultura, stres, jakość, ryzyko, nieruchomości. Z zarządzaniem w jednostkach gospodarczych mocno wiąże się rachunkowość, a zwłaszcza jej odmiana – rachunkowość zarządcza.