Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czym jest umowa zlecenie?

Podstawowymi formami zatrudnienia są:

  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenie,
  • umowa o dzieło. 

Dwie ostatnie są umowami cywilnoprawnymi, wobec czego podlegają pod Kodeks Cywilny, a nie pod Kodeks Pracy. 

Konsekwencje zatrudnienia na niewłaściwą umowę mogą być rozmaite. Najczęściej odnoszą się one do kwestii związanych z ZUS. Umowa zlecenie charakteryzuje się bowiem tym, że od pracy studentów do 26 roku życia nie są opłacane składki na ubezpieczenie. Jeśli organy kontrolne kwestionują zawartą umowę i stwierdzą, że faktyczny stan rzeczy nosi znamiona stosunku pracy, możemy być zmuszeni do uregulowania zaległości – umowa o pracę przewiduje pobieranie składek na ubezpieczenia również od studentów.

Umowa zlecenie jest umową starannego działania, w której głównie liczy się sam fakt wykonywania pracy, a niekoniecznie jej efekt – inaczej jest w przypadku umowy o dzieło. Przedsiębiorcy często zapominają, że umowa zlecenie przewiduje dla zleceniobiorcy swego rodzaju autonomię. Nie jest on związany ze zleceniodawcą w taki sam sposób jak pracodawca z pracownikiem. Jeśli zadaniem zatrudnionego jest wykonywanie pracy pod kierownictwem określonej osoby i w wyznaczonych warunkach, to umowa zlecenie może być uznana za umowę o pracę.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *