Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czym jest sprawozdanie z działalności?

Ustawa o rachunkowości dokładnie określa jakie podmioty zobligowane są do przesyłania sprawozdań z działalności – spółki kapitałowe, komandytowo akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe oraz podmioty jawne i komandytowe, których wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są inne jednostki prawne.

Z zapisów prawnych wynika, że sporządzony dokument musi zostać zaakceptowany przez Zgromadzenie Wspólników, które następnie musi zostać złożony przez kierownika jednostki w formie sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z kompletem innych wymaganych dokumentów. Osoba zobowiązana jest w terminie do 3 miesięcy sporządzić dokumentów.

Spółki zgłoszone do KRS mogą taki formularz wysłać za pośrednictwem elektronicznego systemu S24, ale w tym celu każda odpowiedzialna osoba za ewidencję musi złożyć elektroniczny podpis.
Istnieją także sytuację, w przypadku których nie ma konieczności sporządzania sprawozdania. Tyczy się to podmiotów, u których przychody są mniejsze niż 2 miliony euro w przeliczeniu na złotówki. Jedynym wymogiem od takich jednostek gospodarczych jest jednak przedłożenia oświadczenia, które potwierdza zwolnienie z tego obowiązku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *