Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czym jest podatek od nieruchomości i czego dotyczy?

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona nabycia nieruchomości, wybuduje nowy budynek lub zmieni sposób użytkowania danej budowli to modyfikacji ulegnie także zobowiązanie dotyczące podatku od nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc opodatkowaniu podlegają:
– grunty,
– budowle lub ich części związane z firmą,
– budynki.

Nie wolno jednak do kategorii budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zaliczać budynków mieszkalnych, gruntów pod wodami powierzchniowymi, budynków, w odniesieniu do których wydana została specjalna decyzja nakazująca rozbiórkę, a także gruntów, przez które przebiegają urządzenia służące do odprowadzania płynów, pary i gazu.

Podczas obliczania kwoty podatku od nieruchomości pod uwagę nie należy brać powierzchni pomieszczeń lub ich części. Stawka ustalana jest natomiast poprzez uchwałę rady gminy. Maksymalne wartości natomiast z góry nałożone zostały przez Ministra Finansów. Mniejsza organizacja – w tym przypadku rada może jedynie różnicować wysokość opłat w zależności od rodzajów przedmiotów opodatkowania.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *