Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czym jest PKD?

PKDPKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności. PKD to umownie przyjęty, hierarchicznie uporządkowany podział rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze.

Dzięki ustalonym symbolom, numerom i nazwom kształtuje się podział na pięć różnych poziomów:

  •  poziom pierwszy – sekcja,
  •  poziom drugi – dział,
  •  poziom trzeci – grupa,
  •  poziom czwarty – klasa,
  •  poziom piąty – podklasa.

Dodatkowo PKD określa, czy działalność jest: przeważająca, drugorzędna czy pomocnicza.

PKD stosuje się m. in. do przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy, zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami, klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON – według rodzaju prowadzonej przez nie działalności, sporządzania porównań międzynarodowych.

UWAGA! Przedsiębiorca świadczący sprzedaż wykraczającą poza rodzaje zgłoszonych kodów PKD podlega karze grzywny ustalonej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *