Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czym jest księga rachunkowa?

Księga rachunkowa to jedna z form prowadzenia księgowości. Polega ona między innymi na dokonywaniu zapisów operacji gospodarczych na kontach księgowych, wchodzących w skład księgi rachunkowej.
Księga rachunkowa w odróżnieniu od KPiR nie jest jednolita. Składa się z dziennika, w którym dokonuje się zapisów operacji gospodarczych w ujęciu chronologicznym i systematycznym. Oprócz dziennika w jej skład wchodzą: konta księgi głównej, gdzie dokonuje się księgowania operacji gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych. Dodatkowo niektóre operacje gospodarcze można ewidencjonować na kontach księgi pomocniczej, również będącej elementem ksiąg rachunkowych. Poza wymienionymi wcześniej elementami można znaleźć w księgach rachunkowych: zestawienie obrotów i sald księgi głównej i zestawienie sald ksiąg pomocniczych oraz bardzo ważny element – wykaz składników aktywów i pasywów.
Prowadzenie księgi rachunkowej jest bardzo trudnym zadaniem. Nie każdy jest w stanie się tym zająć. Dlatego do prowadzenia ksiąg rachunkowych uprawnione są takie podmioty, jak: osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowego, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, inne podmioty posiadajcie ubezpieczenie OC oraz nie karane w zakresie określonych przepisów.