Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czy rolnik musi posiadać kasę fiskalną?

Posiadać kasę fiskalną musi każdy przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Rolnik, który jest czynnym podatnikiem VAT i jednocześnie dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych także ma obowiązek rejestracji tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
W niektórych przypadkach rolnik może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na przedmiot prowadzonej działalności. Przedmiot taki obejmuje usługi związane z rolnictwem i hodowlą zwierząt z wyłączeniem usług weterynaryjnych.
Ponadto rolnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, czyli ze względu na wysokość osiąganych obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników zryczałtowanych. Gdy sprzedaż przekroczy limit 200 000 złotych wówczas rolnik traci prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.