Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czy moja działalność może zostać zwolniona z podatku?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje szereg zwolnień od obowiązkowych świadczeń, jakie zostały narzucone przez ustawę. Przychodami nie podlegającymi opodatkowaniu są:
– dochody uzyskane z działalności rolniczej
– przychody z gospodarki leśnej
– przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Dochody wolne od podatku inaczej mówiąc zwolnienia przedmiotowe ujęte zostały w ustawie o CIT. Wolne od podatku są także dochody, jakie osiągane są poza terytorium Polski przez podatników posiadających siedzibę na terytorium Polski. W ustawie wymienione zostały również przychody. Określone kwoty ewidencjonujemy w księgach rachunkowych, ale nie uwzględniamy ich przy obliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych. Wśród takich przychodów znajdują się między innymi pobrane wpłaty oraz inne należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zwolnienie z podatku, a więc obniżenie wysokości kwoty, jaka zostaje przekazywana do Urzędu Skarbowego może korzystnie wpłynąć na wydajność firmy oraz umożliwić właścicielowi przekazanie zaoszczędzonej kwoty na poczet rozwoju przedsiębiorstwa.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *