Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Co to jest sprzedaż mieszana?

O sprzedaży mieszanej mówimy gdy podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży opodatkowanej, jak i takiej, która jest zwolniona z VAT.
Osoby, które trudnią się w takich transakcjach rozliczają się zgodnie z wykonywanymi operacjami tak więc w pierwszym przypadku sprzedaż opodatkowana jest VAT-em na zasadach ogólnych, natomiast od sprzedaży zwolnionej z VAT nie płaci się podatku.

Osoby prowadzące sprzedaż mieszaną muszą dzielić firmowe wydatki na trzy grupy:
– zakupy związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną,
– zakupy związane tylko ze sprzedażą opodatkowaną,
– zakupy związane z obiema sprzedażami.

VAT związany z wydatkami ostatniej grupy wylicza się na podstawie współczynnika. Oblicza się go jako proporcję sprzedaży opodatkowanej od całości sprzedaży. Ma to na celu określenie wysokości podatku proporcjonalnej do wysokości sprzedaży opodatkowanej.
Po zakończeniu każdego roku przedsiębiorcy mają obowiązek obliczyć faktyczny udział sprzedaży opodatkowanej w całej kwocie sprzedaży. Jeżeli faktyczna porcja jest niższa niż stosowana w ciągu roku wówczas konieczna jest dopłata w przeciwnym razie mamy do czynienia z nadpłatą.