Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Co to jest faktura pro-forma, co to jest?

Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, nie stanowi zatem podstawy do uiszczenia opłaty, gdyż nie jest dowodem zrealizowanej transakcji. Dokument ten wysyła się jako formę oferty i wzorzec rzeczywistej faktury. Można ją wysłać także jako formę wezwania do zapłaty bądź informację o kosztach zawartej transakcji.
Faktura pro forma powinna wyglądać jak klasyczna faktura VAT. Musi zatem posiadać tytuł, numer, odpowiednie datowanie, przedmiot transakcji, cenę jednostkową, cenę za całość, wartość netto, wysokość podatku VAT, wartość VAT oraz wartość brutto.
Nie istnieją żadne przepisy, które określają termin wystawienia danego dokumentu. Fakturę pro forma bardzo często przesyła się z klientami łącznie w pierwszymi dokumentami dotyczącymi oferty. Czasem wystawiana jest także kilka dni przed wystawieniem faktury właściwej.
Bardzo ważne jest że faktura ta nie może być wypłacona po uiszczeniu przez kontrahenta zaliczki bądź regulacji całego zobowiązania. W takiej sytuacji należy wystawić już właściwą fakturę.