Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Co to jest deklaracja ZUS DRA?

Przedsiębiorcy są objęci obowiązkiem rozliczania się ze składek ZUS. Cała procedura polega nie tylko na opłaceniu składek, ale także na przesłaniu właściwych deklaracji.
Istnieje kilka różnych rodzajów dokumentów, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u, zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia. Pisma urzędowe, które składamy do Zakładu Ubezpieczeń dzielą się na zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

Podstawowym drukiem składanym w urzędzie jest deklaracja ZUS DRA. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają w swojej firmie pracowników zobligowani są składać co miesiąc deklaracje rozliczeniową. Obecnie podstawową formą przekazywania dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest wysyłka elektroniczna. Jeśli jednak przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 5 osób w swojej firmie, ma prawo przekazać dokumenty w formie papierowej.

Termin złożenia deklaracji DRA i opłacenia składek upływa 10 dnia kolejnego miesiąca.
W przypadku podatników nie zatrudniających pracowników obowiązek składania deklaracji ZUS DRA został ograniczony. Właściciel firmy składa deklaracje za pierwszy pełny miesiąc działalności, a w następnych przyjmuje się, że zobowiązanie nie uległo zmianie.

Słowa kluczowe: , ,