Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Bieżące doradztwo & rozliczenia

Zapewniam stałą opiekę nad wszelkimi kwestiami podatkowymi wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferta obejmuje:

– prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
– konsultacje, udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
– sporządzanie pism, wniosków oraz deklaracji podatkowych,
– opracowanie zeznań podatkowych,
– przeprowadzanie rozliczeń podatkowych firmy,
– analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych,
– analiza wpływu zmian prawa podatkowego na sytuację Klienta,
– doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego,
– pomoc w interpretacji przepisów podatkowych i pism,
– zwroty VAT z krajów UE,
– planowanie podatkowe,
– doradztwo związane z postępowaniem w sprawach dotyczących dochodów nieujawnionych,
– doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach,
– rozliczanie podatków związanych z nabyciem/zbyciem nieruchomości.

Call Now