Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Audyt podatkowy & optymalizacja

Audyt podatkowy to usługa mająca na celu zweryfikowanie poprawności prowadzenia ewidencji podatkowej oraz rozliczań z tytułu podatku, w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.
Rozwiązanie to zapewnia możliwość sprawdzenia legalności danych rachunkowych, prawidłowości dokonywanych rozliczeń, a także stanowi wiarygodne źródło informacji dotyczących przepisów i korekt deklaracji.

W ramach oferowanego audytu:

– przeprowadzam analizę dokumentacji źródłowej (faktur, umów, rejestrów, ewidencji, deklaracji, ksiąg podatkowych), które dotyczą badanego zagadnienia,
– weryfikuję wewnętrzne procedury w danej firmie,
– sporządzam raport zawierający szczegółowy opis oraz podsumowanie informacji pozyskanego na drodze przeprowadzanego badania, uwzględniający wszystkie wykryte nieprawidłowości i zalecane rozwiązania.

Wyeliminowanie nieprawidłowości gwarantuje uniknięcie odpowiedzialności podatkowej oraz skarbowej, jak również zwiększenie bezpieczeństwa danej firmy. Stanowi ono pierwszy krok niezbędny do opracowania i wdrożenia planu optymalizacji podatkowej.

Optymalizacja podatkowa:

– analiza prowadzonej działalności,
– weryfikacja kosztów,
– szukanie źródeł optymalizacji podatkowej,
– opracowanie strategii działania i propozycji legalnej optymalizacji.

Optymalizacja to idealne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć obciążenia podatkowe firmy.