Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatek VAT

Zmiany w opodatkowaniu łańcucha dostaw

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o VAT, która ma doprecyzować, zgodnie z zaleceniami dyrektywy unijnej, opodatkowanie od towarów i usług tzw. transakcji łańcuchowej. W praktyce obrotu gospodarczego oprócz transakcji klasycznych, w których udział biorą dwa podmioty, często spotkać można transakcje łańcuchowe. Takie transakcje charakteryzuje przede wszystkim to, że mino iż bierze w nich […]

Read More

Czym jest ustawa STIR?

Według założeń rządu ustawa STIR ma zapobiegać wyłudzaniu niezależnych zwrotów podatków VAT przez nieuczciwych przedsiębiorców. STIR, czyli stworzony przez informatyków specjalny system algorytmów będzie analizował dostarczane obowiązkowo przez banki i SKOK-i dane finansowe dotyczące przedsiębiorstw. Jeżeli algorytm, którego działanie jest znane tylko i wyłącznie Krajowej Administracji Skarbowej, wychwyci czynności, które mogą mieć znamiona wyłudzenia podatku […]

Read More

Rozliczenie VAT

Zakładając działalność gospodarczą konieczne jest dopełnienie szeregu obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczególnie problematyczna kwestia dotyczy rozliczeń podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności mogą skorzystać ze zwolnienia VAT. Zwolnienie z VAT przysługuje także podmiotom, jeśli limit ich obrotów nie przekracza 200 tysięcy złotych. Aby skorzystać ze zwolnienia VAT konieczne jest uzupełnienie druku VAT-R. […]

Read More

Odwrotne obciążenie

Sytuacja, w której obowiązek rozliczania podatku VAT przeniesiona jest ze sprzedawcy towaru lub usługi na nabywcę tego towaru bądź usługi określana jest mianem odwrotnego obciążenia. Stosowanie odwrotnego obciążenia szczegółowo uregulowane jest przepisami znajdującymi się w ustawie o podatku od towarów i usług. Stosowanie procedury odwrotnego obciążenia możliwe jest, gdy: sprzedawca jest czynnym płatnikiem VAT, nabywca […]

Read More

Korzyści z split payment, czyli podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa osobne rachunki bankowe – usługodawcy lub dostawcy. wartość sprzedaży netto – rachunek bankowy dostawcy wartość podatku VAT – specjalny rachunek VAT Split Payment jest dodatkową opcją dla nabywców towarów oraz usług. W Polsce ten rodzaj płatności zacznie obowiązywać […]

Read More

Czynności opodatkowane VAT

Większość z czynności, które prowadzone są w stosunkach gospodarczych opodatkowanych jest podatek od wartości dodanej (VAT). Cechą podstawową tego podatku jest nałożenie ostatecznego podatku na nabywcę towarów i usług oraz pominiecie go u podmiotów, które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej – dostawców towarów i usługodawców. Wkalkulowanie podatku w cenę nabywanych produktów to sposób na to, […]

Read More