Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

doradca podatkowy

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem od dochodów spółek. Stanowi rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez funkcjonujące na rynku osoby prawne. Ustawą wprowadzająca tego rodzaju podatek była ustawa z dnia 31 stycznia 1989 roku. Obecnie obowiązujące przepisy regulujące podatek dochodowy od osób prawnych zostały uchwalone ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku. Podatnikami […]

Read More

Strony postępowania podatkowego

Każdorazowo postępowanie podatkowe jest przeprowadzane przez organ podatkowy pierwszej instancji i stanowi rodzaj postępowania administracyjnego. Wszczynane jest z urzędu, bądź na wniosek podatnika. Warto wiedzieć, iż postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Cały zakres oraz tryb postępowania jest określony w obowiązującej Ordynacji Podatkowej. Z kolei celem postępowań podatkowych jest określenie wymiaru podatkowego. Spośród stron postępowania podatkowego wymienić […]

Read More

Skale podatkowe – co warto wiedzieć?

Każda osoba rozpoczynająca prowadzenie własnej działalności gospodarczej, musi zmierzyć się z podjęciem decyzji odnośnie wyboru odpowiedniej skali podatkowej. Jak się często w praktyce okazuje – owa decyzja ma znaczny wpływ na funkcjonowanie firmy, a także jej stan finansowy w przyszłości. Wyboru należy dokonać pomiędzy dwoma dostępnymi skalami podatkowymi, a mianowicie między: – skalą progresywną, – […]

Read More

Rachunek z białej listy podatników

Od roku 2020 podatnicy mają obowiązek korzystania z “białej listy podatków”, na której znajdują się rachunki bankowe przedsiębiorców potwierdzające, że wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT. Oznacza to, że obowiązek ten nie będzie dotyczył płatności, które wynikają z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT. Każdy podatnik dokonujący transakcji, zobowiązany jest do zapłaty za faktury […]

Read More

Podatek akcyzowy i cło

Podatek akcyzowy dotyczy tylko niektórych sektorów działalności gospodarczej. Są to jednak bardzo istotne i wielkie działalności rynkowe. Działalności objęte akcyzą dotyczą kilku produktów, a są nimi: alkohol wyroby tytoniowe paliwa energia CŁA dotyczą najczęściej produktów zagranicznych, w celu ochrony rodzimej produkcji. Akcyzy regulowane są odpowiednimi przepisami i określają one zasady opodatkowania i regulują organizację obrotu […]

Read More

Prowadzenie księgowości w spółkach

Jak prowadzić księgowość w danej spółce? Jaką spółkę wybrać, by nie prowadzić pełnej księgowości? Czy spółka komandytowa też prowadzi księgi rachunkowe? Ile wynosi limit księgowy? Powyższe pytanie to jedno z najczęstszych, jakie wiążą się z zakładaniem własnej działalności gospodarczej w formie spółki. W tym poście podstawowe informacje, o tym jak należy prowadzić księgowość w spółkach. […]

Read More