Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

doradca podatkowy Kraków

ZUS ZSWA do zgłoszenia!

Do końca marca obowiązkiem pracodawców było przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA. Dotyczy to osób, za które odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i które przynajmniej przez część ubiegłego roku były zatrudnione w ramach stosunku pracy na stanowisku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek ten związany jest z pracownikami urodzonymi po 31 grudnia 1948 r., […]

Read More

WNT i WDT

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej transakcje na terenie wspólnoty stają się coraz popularniejsze. Aby można było prowadzić taką działalność i rozliczać się z podatku VAT od przeprowadzonych transakcji, trzeba zazwyczaj zarejestrować się jako płatnik podatku VAT UE. Rejestracji tej dokonuje się w Urzędzie Skarbowym tak samo jak rejestracji VAT. Prowadząc wymianę handlową między krajami […]

Read More

Czym jest księga rachunkowa?

Księga rachunkowa to jedna z form prowadzenia księgowości. Polega ona między innymi na dokonywaniu zapisów operacji gospodarczych na kontach księgowych, wchodzących w skład księgi rachunkowej. Księga rachunkowa w odróżnieniu od KPiR nie jest jednolita. Składa się z dziennika, w którym dokonuje się zapisów operacji gospodarczych w ujęciu chronologicznym i systematycznym. Oprócz dziennika w jej skład […]

Read More

Rachunek zysków i strat oraz inne elementy pełnej księgowości

Rachunek zysków i strat jednostek zawiera informacje o wyniku finansowym, jaki uzyskała ona w danym roku obrotowym. Jako jeden z dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego ma za zadanie określać stan finansowo-majątkowy jednostki gospodarczej. Oczywiście sprawozdanie finansowe sporządzane jest tylko przez jednostki, prowadzące pełną księgowość w postaci ksiąg rachunkowych. Do takiego sprawozdania oprócz rachunku zysków […]

Read More

Ważne terminy księgowe

Znajomość terminów księgowych jest podstawą prowadzenia księgowości. Oczywiście zdarzyć się może niedopełnienie obowiązków w terminie, ale zawsze są tego konsekwencje, które z reguły są bardzo poważne. Lepiej unikać spóźnień, dlatego warto przypomnieć najważniejsze terminy księgowe. Oto one: – do każdego 7 dnia miesiąca wpłaca się zaliczkę na podatek dochodowy, co dotyczy osób rozliczających się na […]

Read More

Podatek PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT – to podatek bezpośredni, który zobowiązana jest płacić każda osoba, która osiąga jakikolwiek dochód. Może to być np. dochód z wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Do 30 kwietnia każdego roku podatnik zobowiązany jest złożyć w odpowiednim urzędzie […]

Read More