Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

doradca podatkowy Kraków

Usługi księgowe dla firm

Działając na rynku od wielu lat, udało nam się nabyć bezcenne doświadczenie, które na obecną chwilę usprawnia nasze świadczenie usług na rzecz Klienta. Oczywiście równie bezcenna okazała się nasza wiedza, którą zdobywaliśmy na przestrzeni wielu lat. Mamy świadomość tego, iż przedsiębiorca chce, aby jego firma przynosiła jak największe zyski. Zapewne Państwo zdają sobie sprawę z […]

Read More

ZUS, a indywidualne rachunki dla przedsiębiorców

Wraz z nowym rokiem 2018 przedsiębiorcy musieli zmierzyć się ze sporymi zmianami dotyczącymi opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak więc od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący płatnikiem składek, będzie dokonywał jednego przelewy na przydzielony mu rachunek. Kiedy przelana przez przedsiębiorce wpłata zostanie zaksięgowana na koncie, wówczas zostanie rozdzielona na pokrycie poszczególnych składek […]

Read More

Rodzaje JPK

JPK, a więc Jednolity Plik Kontrolny jako struktura danych księgowych, są bezpośrednio powiązane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Polsce. Posiadają one określony układ oraz format. Celem wdrożenia w Polsce Jednolitego Pliku Kontrolnego jest w głównej mierze uszczelnienie systemu podatkowego, a także zapełnienie luki podatkowej w VAT. Możemy wyróżnić następujące rodzaje JPK: – JPK_FA, a […]

Read More

Dokumenty księgowe firmy

Dla przypomnienia: REFUNDACJA KOSZTÓW UTWORZENIA STANOWISK PRACY! Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą często zdają sobie sprawę z tego, że podstawowym fundamentem, który znacząco wpływa na prawidłowy rozwój firmy, jest odpowiednio prowadzony dział księgowości. Otóż wszystkie wykonane operacje gospodarcze muszą być potwierdzone dokumentalnie. Z kolei dokumentacja, która podlega księgowaniu, nosi nazwę dowodów księgowych. Dokumentacja księgowa […]

Read More

Rejestrowa forma księgowania

Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane mogą być na różne sposoby. Tym razem wpis poświęcony będzie formie rejestrowej. Jest to technika tradycyjna stosowana do operacji o charakterze masowym, gdzie występuje wiele dowodów księgowych danego typu. Podstawowym urządzeniem księgowym stosowanym w tej formie jest rejestr, który przedstawia przebieg jakiejś operacji gospodarczej w czasie. Rejestrowa forma księgowania ma […]

Read More

ZUS ZSWA do zgłoszenia!

Do końca marca obowiązkiem pracodawców było przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA. Dotyczy to osób, za które odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i które przynajmniej przez część ubiegłego roku były zatrudnione w ramach stosunku pracy na stanowisku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek ten związany jest z pracownikami urodzonymi po 31 grudnia 1948 r., […]

Read More