Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

doradca podatkowy Kraków

Rejestrowa forma księgowania

Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane mogą być na różne sposoby. Tym razem wpis poświęcony będzie formie rejestrowej. Jest to technika tradycyjna stosowana do operacji o charakterze masowym, gdzie występuje wiele dowodów księgowych danego typu. Podstawowym urządzeniem księgowym stosowanym w tej formie jest rejestr, który przedstawia przebieg jakiejś operacji gospodarczej w czasie. Rejestrowa forma księgowania ma […]

Read More

ZUS ZSWA do zgłoszenia!

Do końca marca obowiązkiem pracodawców było przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA. Dotyczy to osób, za które odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i które przynajmniej przez część ubiegłego roku były zatrudnione w ramach stosunku pracy na stanowisku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek ten związany jest z pracownikami urodzonymi po 31 grudnia 1948 r., […]

Read More

WNT i WDT

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej transakcje na terenie wspólnoty stają się coraz popularniejsze. Aby można było prowadzić taką działalność i rozliczać się z podatku VAT od przeprowadzonych transakcji, trzeba zazwyczaj zarejestrować się jako płatnik podatku VAT UE. Rejestracji tej dokonuje się w Urzędzie Skarbowym tak samo jak rejestracji VAT. Prowadząc wymianę handlową między krajami […]

Read More

Czym jest księga rachunkowa?

Księga rachunkowa to jedna z form prowadzenia księgowości. Polega ona między innymi na dokonywaniu zapisów operacji gospodarczych na kontach księgowych, wchodzących w skład księgi rachunkowej. Księga rachunkowa w odróżnieniu od KPiR nie jest jednolita. Składa się z dziennika, w którym dokonuje się zapisów operacji gospodarczych w ujęciu chronologicznym i systematycznym. Oprócz dziennika w jej skład […]

Read More

Rachunek zysków i strat oraz inne elementy pełnej księgowości

Rachunek zysków i strat jednostek zawiera informacje o wyniku finansowym, jaki uzyskała ona w danym roku obrotowym. Jako jeden z dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego ma za zadanie określać stan finansowo-majątkowy jednostki gospodarczej. Oczywiście sprawozdanie finansowe sporządzane jest tylko przez jednostki, prowadzące pełną księgowość w postaci ksiąg rachunkowych. Do takiego sprawozdania oprócz rachunku zysków […]

Read More

Ważne terminy księgowe

Znajomość terminów księgowych jest podstawą prowadzenia księgowości. Oczywiście zdarzyć się może niedopełnienie obowiązków w terminie, ale zawsze są tego konsekwencje, które z reguły są bardzo poważne. Lepiej unikać spóźnień, dlatego warto przypomnieć najważniejsze terminy księgowe. Oto one: – do każdego 7 dnia miesiąca wpłaca się zaliczkę na podatek dochodowy, co dotyczy osób rozliczających się na […]

Read More