Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Stawki podatkowe

Progi podatkowe są jednym ze sposobów obliczania podatków. W zależności od rozliczanego podatku istnieją różne stawki podatkowe.

PIT
Podatek od dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie jednego z trzech progów:
– 18 % (jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł),
– 32 % (jeśli dochód jest większy niż 85 528 zł)*,
– 19 % (jest to tzw. podatek liniowy),
*Ważne: nadwyżka jest opodatkowana i odejmowana od dochodu.

CIT
Na chwilę obecną stawka podatku CIT w Polsce wynosi 19 %.

VAT
Stawki VAT wyznaczane są co 3 lata. Poniższe stawki będą obowiązywać Polskę do 2016 roku włącznie:
– 23 % – stawka podstawowa,
– 8 % – stawka obniżona, np. remonty budowlane,
– 5 % – stawka obniżona, np. produkty rolne,
– 0 % – stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu towarów.