Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatki w firmie

Towary i usługi – oznaczenie GTU w JPK_VAT

Od rozliczenia firmy za październik 2020, bądź czwarty kwartał 2020 r. jeśli ktoś rozlicza się kwartalnie, wszystkich podatników VAT obowiązywać będzie JPK_VAT w formie elektronicznej, który obejmować będzie zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że niektóre towary oraz usługi należy przyporządkować do właściwych oznaczeń GTU. Zatem jeśli przedmiotem transakcji będą […]

Read More

System podatkowy w Polsce

Mianem systemu podatkowego w Polsce określamy zespół podatków funkcjonujących w obrębie państwa, które tworzą całość w sensie prawnym oraz ekonomicznym. System podatkowy kształtuje również przepisy prawne oraz instytucje finansowe zajmujące się ustanawianiem oraz poborem podatków. Mowa tutaj o przepisach związanych z podatkami oraz określających podmioty pobierające podatki, płatników podatków i instytucje wyznaczające wysokość i warunki […]

Read More

Jaką wybrać formę opodatkowania?

Zamierzasz założyć działalność gospodarczą i stajesz przed wyborem jaką formę opodatkowania wybrać? Forma opodatkowania nie zależy jedynie od Twojego wyboru lecz również od wielu innych czynników. W Polsce dostępne są poniższe formy opodatkowania: opodatkowanie na zasadach ogólnych czyli według skali podatkowej – 17% i 32%, podatek liniowy – 19%, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa. Opodatkowanie na […]

Read More

Postępowanie podatkowe

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa dział IV postępowanie podatkowe definiowane jest jako jeden z rodzajów postępowania administracyjnego. Za obejmowane działania w ramach wszczętego postępowania podatkowego odpowiada organ finansowy, czyli odpowiedni urząd podatkowy. Ostatnim etapem postępowania jest wydanie decyzji podatkowej, która: – rozwiązuje istotę sprawy lub – kończy podjęte […]

Read More

Nowe podatki już w 2021 roku

Sektor podatkowy w szczególności odczuje zmiany przewidziane na nadchodzący 2021 rok. Warto wiedzieć na jakie zmiany się przygotować, ponieważ dotyczyć one będą kilku nowych danin. Jednym z najbardziej odczuwalnych dla przedsiębiorców ale i kupujących będzie podatek cukrowy. Przedsiębiorcy sprzedający produkty zawierające cukier, do których wlicza się również alkohol i substancje aktywne. Opłaty będą wynosiły: – […]

Read More

Koniec ulgi abolicyjnej?

Ulga abolicyjna to jedna z ulg podatkowych, którą przewidują przepisy prawa podatkowego w naszym kraju. Zakłada ona możliwość zwolnienia z obowiązku odprowadzania podatku przez polaków, osiągających dochód za granicą. Osoba posiadająca adres zamieszkania w polsce, która podjęła pracę za granicą, dzięki uldze, ma obowiązek odprowadzania podatku tylko i wyłącznie w kraju, w którym osiągnęła dochód. […]

Read More