Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Jaką wybrać formę opodatkowania?

formy-opodatkowania

Zamierzasz założyć działalność gospodarczą i stajesz przed wyborem jaką formę opodatkowania wybrać? Forma opodatkowania nie zależy jedynie od Twojego wyboru lecz również od wielu innych czynników.

W Polsce dostępne są poniższe formy opodatkowania:
opodatkowanie na zasadach ogólnych czyli według skali podatkowej – 18% i 32%,
podatek liniowy – 19%,
ryczałt ewidencjonowany,
karta podatkowa,
podatek tonażowy.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych obowiązuje, gdy podatnik nie złoży oświadczenia odnośnie wyboru formy opodatkowania. Forma ta pozwala na płacenie podatku w wysokości 18% po obniżeniu jej o kwotę wolna od podatku,która wynosi 556,02 zł oraz 32% od nadwyżki powyżej 85528 zł podstawy opodatkowania. Podatek liniowy jest opłacalny dla przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody roczne. Ryczałt ewidencjonowany w przypadku tej formy ogromną rolę odgrywa przychód, od którego odprowadzany jest podatek. Wybierając kartę podatkową przedsiębiorca odprowadza zawszę określoną kwotę podatku niezależnie od przychodów i kosztów. natomiast podatek tonażowy dostępny jest jedynie dla wąskiego grona przedsiębiorców – armatorów.