Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Dokumentacja cen transferowych

Nasze biuro podatkowe, kieruje do Państwa ofertę usług, które umożliwiają ograniczenie ryzyka szacowanych cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W zakres usług wchodzi:

– przeprowadzenie audytu w zakresie cen transferowych, który obejmuje:
– identyfikację powiązań w zakresie podatków,
– określenie zakresu oraz ilości wymaganych dokumentów,
– analizę transakcji pod kątem ryzyka szacowania cen,
– prezentację rozwiązań, które umożliwią ograniczenie ryzyka podatkowego w przyszłości,
– opracowanie niezbędnej dokumentacji podatkowej cen transferowych,
– sporządzenie opinii podatkowej, która pozwoli oszacować ewentualne ryzyko szacowania cen, jak również pozwoli wskazać indywidualne rozwiązania,
– pomoc w kwestii zawarcia porozumień cenowych z władzami skarbowymi,
– przygotowania, a także przeprowadzenie szkolenia dla pracowników o tematyce cen transferowych.